1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου

 

έρευνα, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων,

οργάνωση σχολικών εργαστηρίων

Το 1ο ΕΚΦΕ στο

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρεμβάσεις στην εργαστηριακή διδασκαλία

 

 

 

 

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις 1ου ΕΚΦΕ 2016-17

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική διαπραγμάτευση των Δυνάμεων»

Τρίτη 06/12/2016 για τους εκπ/κούς Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού

στο 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου. Εισηγητής: Δημήτριος Ρογκάκος