1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου

 

έρευνα, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων,

οργάνωση σχολικών εργαστηρίων

Masterclasses

Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

Σύνδεσμοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ

International Masterclasses— Hands on particle physics

 

Video YouTube

123Δοκιμή

 

Δημοσίευση στο

 

.

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερίδα Βιολογίας «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στην αίθουσα Ανδρόγεω

Ομιλίες:

1. Εισαγωγή (ΒΙΝΤΕΟ)

2. «Απαρχές και Εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη» (ΒΙΝΤΕΟ)

3. «ΑΡΧΑΙΟ DNA: παράθυρο με θέα (σ)το παρελθόν» (ΒΙΝΤΕΟ)

4. «Διδακτική προσέγγιση της Εξέλιξης» στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου (ΒΙΝΤΕΟ)

5. «Βιομόρια, Δομή και Λειτουργία» (ΒΙΝΤΕΟ)

6. «Γενετική Μηχανική και Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» (ΒΙΝΤΕΟ)

7. Διδακτικό σενάριο «DNA: από τη Διπλή Έλικα στον Καρυότυπο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρουσιάσεις Προέδρων Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Φυσικής και Βίντεο από την εκδήλωση Βράβευσης EUSO 2013