1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου

 

έρευνα, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων,

οργάνωση σχολικών εργαστηρίων

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)

 

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) είναι κέντρα έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών και σύμβουλοι για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο Νομού.

· έχουν συγκροτηθεί (ένα ή περισσότερα ανάλογα με τον αριθμό των σχολικών μονάδων) στην έδρα κάθε διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

· υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί

· έχουν στην αρμοδιότητα τους σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

· στεγάζονται σε κατάλληλο χώρο εντός σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

· Σε κάθε ΕΚΦΕ μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, μερικώς ή ολικώς το πολύ έως και τρεις (3) εκπαιδευτικοί όλων των επιμέρους ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 καθώς και των κλάδων ΠΕ12.10 και ΠΕ70

Ο συντονισμός των Ε.Κ.Φ.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. / Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Τα ΕΚΦΕ είναι χώροι:

 

· Μόνιμης έκθεσης εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας

· Διαρκούς παρακαταθήκης και διανομής των εργαστηριακών οργάνων και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Νομού

· Συντήρησης και επισκευής των οργάνων και των οπτικοακουστικών συσκευών των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού

· Πειραματικής εξάσκησης και ελεύθερων πειραματικών δραστηριοτήτων των μαθητών

· Βελτίωσης, δοκιμής και εφαρμογής νέων πειραματικών διατάξεων και πειραμάτων από τους καθηγητές

· Διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών μαθημάτων

Περισσότερα για την ιστορία, την οργάνωση, το έργο των ΕΚΦΕ καθώς και τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Υπευθύνου ΕΚΦΕ μπορείτε να δείτε στη συννημένη μελέτη που ακολουθεί.

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ