1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου

 

έρευνα, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων,

οργάνωση σχολικών εργαστηρίων

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΗΣ

 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

 

2. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

 

3. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

 

4. διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

7. Γεννήτρια Φορτίων WIMSHURST (Περιγραφή λειτουργίας, Συντήρηση, Πειράματα)

 

8. Μελέτη του ιξώδους υγρού

 

9. Προσομοίωση πηγαδιού

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ