1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου

 

έρευνα, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων,

οργάνωση σχολικών εργαστηρίων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΑΡΩΝ

                                ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

2. ΠΡΩΤΟΖΩΑ

 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ

   

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

          ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ

 

5. ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ

 

7. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA

 

8. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (PDF)

 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

 

10. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

 

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

 

12. «ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ» ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C    (αρχείο excel για υπολογισμούς)

 

13. ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 

14. Καταγραφή ενός πληθυσμού σε ένα οικοσύστημα

 

15. Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού

 

16. Ο ρόλος του CO2 στη φωτοσύνθεση

 

17. Σύγκριση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στον εισπνεόμενου και στον εκπνεόμενο αέρα (ΕΚΦΕ Ρόδου—Χατζηνικόλας Μιχαήλ)

 

18. Αποβολή διοξειδίου του άνθρακα κατά την αναπνοή των φυτών (ΕΚΦΕ Ρόδου—Χατζηνικόλας Μιχαήλ)

 

18. Μοντέλο προσομοίωσης Φυσικής Επιλογής

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ